استان مرکزی، دلیجان، کیلومتر 5 جاده اصفهان، شهرک صنعتی دلیجان، بلوار تلاشگران جنوبی، نبش سروستان 3

آدرس کارخانه :

استان مرکزی، دلیجان، کیلومتر 5 جاده اصفهان، شهرک صنعتی دلیجان، بلوار تلاشگران جنوبی، نبش سروستان 2

تلفن : 8 – 6 1 6 3 3 4 4 4 6 8 0

8 – 7 1 5 3 3 4 4 4 6 8 0

فاکس : 6 1 5 3 3 4 4 4 6 8 0

website: w w w . a s a b a m . c o m

e-mail: i n f o @ a s a b a m . c o m

مدیر فروش :  0 0 6 9 9 6 3 8 1 9 0

مدیر عامل :  2 4 5 9 6 6 3 8 1 9 0