Skip links

Tag: ایزوگام سردسیر

بهترین ایزوگام دلیجان منطقه ی سردسیری

بهترین ایزوگام دلیجان منطقه ی سردسیری

in Tags

ایزوگام‌ها در مناطق سردسیری به دلیل عملکرد حرارتی بالا، مقاومت بالا در برابر آتش و مقاومت بالا در برابر نفوذ آب و رطوبت، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، فرآیند تولید، حمل، انبار و نصب ایزوگام‌ها برای مناطق سردسیری را شرح می‌دهیم.